Hoofdstuk 3

Rapid competitie

Artikel 4

De eindstand wordt opgemaakt op basis van behaalde punten

4.1 Bij een gelijk aantal punten gelden achtereenvolgens de volgende criteria als beslissing over de volgorde in de eindstand.

1. Weerstandspunten

2. Onderling resultaat

3. Sonneborg- Bergerpunten

4. Het lot


Artikel 6

Het speeltempo is 20 minuten per persoon per partij.

Artikel 7

De rapidcompetitie bestaat uit drie of vier avonden. Vooraf vast te stellen door de wedstrijdleider. Per avond worden vier ronden gespeeld

Artikel 8

Per speelavond waarop voor de rapidcompetitie wordt gespeeld, worden op de volgende wijze punten toegekend:

5 punten: een gewonnen partij

4 punten: voor een speler die een ronde oneven is.

3 punten: een remise

2 punten: een speler is afwezig

1 punt: een verloren partij

Artikel 9

De indeling geschiedt  volgens Zwitsers op punten.

9.1  Spelers spelen maximaal 1 partij tegen elkaar

9.2  Alleen indien indeling anders onmogelijk is, kunnen spelers een tweede partij tegen elkaar spelen met verwisselde kleuren.

Artikel 10

De eindstand wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 4.