Alle resterende schaakactiviteiten van dit seizoen zijn afgelast. De huidige stand is de eindstand!

 Deze informatie wordt steeds aangepast!

 

 

 

 

RIVM-advies voor de schaaksport

‘Kan ik nog schaken op de club of op toernooien?
Het advies is om dit niet te doen. Schaken vereist dat schakers aan dezelfde tafel zitten
en dat is in veel gevallen binnen 1,5 meter.
Daarnaast worden de schaakstukken vaak doorgegeven waardoor het risico op besmetting vergroot wordt.
Schaken leent zich echter wel goed voor digitale varianten. Via internet zijn vele mogelijkheden.
Zo verwijst de schaakbond de jeugd naar de online jeugdschaakclub Schaakmatties.’

Volgens de experts moeten we er van uitgaan dat dit geldig blijft totdat er een vaccin is of dat de groepsimmuniteit boven de 60-70% ligt.
Men verwacht dat dit de komende 12 maanden nog niet het geval zal zijn.

Financiële risico’s

Van de totale contributie die de vereniging van haar leden int moet ca. 50% worden afgedragen aan de KNSB/regionale bond.
Dit is vaak de grootste post, daarna komt de zaalhuur die ca. 35% van de contributie opslokt.
Soms wisselen deze posten van stuivertje. Dit is een globale benadering, bij iedere vereniging is het weer iets anders.
Maar veel verenigingen zullen 80%-85% van hun geinde contributies aan deze twee posten kwijt zijn.

Accommodatie (meestal zaalhuur) een grote kostenpost

Met of zonder anderhalvemetermaatregelen moet een beslissing genomen worden genomen over het huren van de zaal voor het (gehele) komende seizoen.
Net als in de horeca kan de beschikbare ruimte zeer beperkt worden ingezet (1/4 of 1/3) bij de anderhalvemetermaatregel.
Misschien moet de huishoudelijke competitie dan over twee of drie avonden worden verdeeld, dit kan leiden tot extra huurkosten.
Misschien is in ‘shifts’ spelen een optie, maar het blijft kunstmatig.
Veelal is het niet mogelijk de zaal maar voor een half jaar te huren en ook dan moet beslist worden wat te doen.
Of er veel animo zal zijn voor het spelen met mondkapjes is ook maar de vraag.

Wil de verhuurder van de zaal meewerken aan een huurverlichting, een (tijdelijke) verlaging van de huur?
Alleen tijdelijk opschorten van huur heeft vaak weinig zin.
Ook de verhuurder moet op zijn portemonnee letten en misschien moet hij de huur wel verhogen.
Ook in geval de gemeente de verhuurder is mag niet te veel op soelaas worden gerekend want zij krijgen
het financieel ook moeilijk en zullen de rekening voor een belangrijk deel bij de inwoners, instellingen en bedrijven neerleggen.
Na de vorige crises zijn subsidies afgeschaft en zijn de meeste zaalhuren aanzienlijk gestegen.
Om deze reden moesten er regelmatig verenigingen omzien naar een goedkopere locatie mede door een dalend ledental.

De verwachting is dat de anderhalvemetermaatregelen voor de schaakverenigingen moeilijk realiseerbaar zullen zijn,
net zo als dit geldt voor veel horecabedrijven, theaters en openbaar vervoer.
Wel blijft interessant wat er deze zomer buiten gebeurt, er is ruimte genoeg voor anderhalvemeterschaak.
Wie organiseert het eerste mondkapjesschaaktoernooi in de openlucht?

Blijven leden solidair?

In de horeca is de eerste vraag: durven mensen straks weer buiten de deur te gaan eten,
voor ons is de eerste vraag durven (oudere) leden weer op de vereniging te gaan schaken?
De vraag is wat de leden doen die tot de risicogroepen behoren, zeg de 55-plussers.
Dreigen hier meer dan gemiddelde einde lidmaatschappen? De groep boven 55 jaar is nog steeds een belangrijke groep
voor de contributie-inkomsten van zowel KNSB/Regiobonden als van de verenigingen. Zij maken ca. 40% uit van het aantal
leden van klassieke schaakverenigingen. En wat doet de oudere jeugd die volop op internet speelt?

De hamvraag is of alle leden gedurende de coronacrisis solidair kunnen blijven en de contributies,
eventueel verhoogd, kunnen en willen blijven betalen. Ook als er tijdelijk geen gebruik van de zaal gemaakt zal worden en toch moet worden betaald.
Of extra moet worden betaald als de huishoudelijke competitie over twee avonden of dagen kan worden gespreid.
Dan zien we nog maar even af van de organisatie van de externe competities als deze onder voorwaarden doorgaan.
Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde ‘barrekening’ per maand vele malen de maandcontributie van de schaker overtrof!
Na de coronacrisis zal blijken hoe groot de economische crisis wordt, de meest zwarte scenario’s worden geschilderd,
sommige nog erger dan de crisis in 1930 met een enorme werkeloosheid.
Hopelijk wordt dit niet bewaarheid al baart de fors toegenomen schuldenberg ook zorgen.
Eens moet deze schuld worden afgelost. Dan hangen er weer bezuinigingen boven de markt.