SCHOOLSCHAAK

25 jaar Schoolschaak-Kampioenschap

De heer G.J. Stemerdink, hier links, vanaf de oprichting lid van onze vereniging en secretaris, nam het initiatief om een schoolschaak kampioenschap te organiseren. Bij de toenmalige directeur van de basisschool De Ark, De heer Eckhart, vond hij een belangrijke medestander. Onder hun leiding werden de eerste kampioenschappen in Elst georganiseerd in de basisschool De Ark met groot succes. Vooral was duidelijk merkbaar dat op De Ark schaakles werd gegeven. Zij wonnen vele malen het kampioenschap. De heer Stemerdink ging verhuizen naar Utrecht en de organisatie werd overgenomen door de toenmalige jeugdleider Johan Hendriks, leerkracht van de basisschool St. Henricus nu Sunte Werfert. Helaas stopte hij met schaken omdat hij nog vele andere activiteiten had, zo leidde hij een kinderkoor en ontwikkelde zich tot een goede goochelaar. Vorig jaar werd hij Nederlands kampioen goochelen.

De nieuwe jeugdleider, Nico GabriŽls durfde het nog niet aan om dit jaarlijkse toernooi te organiseren. De heer Eckhart heeft toen een paar jaar de organisatie gedaan. Op zijn initiatief bleef het schoolschaakkampioenschap in Elst bestaan. Na 2 of 3 jaar heeft onze club de organisatie weer overgenomen met als resultaat een enorme groei van onze jeugdafdeling.

De directeuren van de basisscholen zegden niet alleen hun medewerking toe maar stimuleerden ook de kinderen om mee te doen en beter te leren schaken. Zo zie je maar wat een goede samenwerking tot stand kan brengen.

De basisschool Sunte Werfert was hier een uitzondering. Al vele jaren doen zij niet mee.

De OSBO heeft een aantal regels om scholen mee te laten doen aan de regio wedstrijden.

Nico GabriŽls en ook Albert Konijnenberg wisten vaak een extra plaats voor deze wedstrijden los te peuteren bij de OSBO. Hierdoor konden vaak meerdere teams deelnemen aan de regio wedstrijden. Ook dat droeg bij aan de motivatie bij de scholen om mee te doen .

Vanaf 2004 deed Albert Konijnenberg, met assistentie van Nico. Ook heeft Nikola Mrda en Karel Vogelpoel de taxatie van niet afgespeelde partijen gedaan. Vooral Nikola, speciaal daarvoor uit BosniŽ gekomen maakt indruk. De Wegwijzer en de Ark worden krijgen nu les van de heer Rien Crajť in de Stappen methode.Schoolschaak kampioenen

van Elst.

van Overbetuwe.

Nico GabriŽls

 

1982-83 De Ark

1983-84 De Ark

1984-85 De Ark

1985-86 De Ark

1986-87 De Wegwijzer

1987-88 De Ark

1988-89 De Ark

1998-99 de Esdoorn

1999-00 de Esdoorn

 

2000-01 School met de Bijbel Randwijk

2001-02 idem

2002-03 idem

2003-04 idem

2004-05 de Wegwijzer Elst

2005-06 School met de Bijbel Randwijk

 

2000 School de Esdoorn met

Albert Konijnenberg, Kai Heyneman, Aart Konijnenbergen 2 meisjes. Zij werden ook regiokampioen en speelde in de finaleronde in Apeldoorn.

 

Foto: Meester Eckhart kijkt toe

Albert en Kai schaken tegen de Ark.

 

 

Schoolschaak-Kampioenschap 2006-2013

 

Nadat Nico GabriŽls vele jaren het jaarlijkse schoolschaaktoernooi in de gemeente Overbetuwe heeft georganiseerd, heeft Albert Konijnenberg dit, met assistentie van Nico GabriŽls en Martin van den Eijk (jeugdleider van de schaakvereniging De Elster Toren, van 2004 tot en met 2007 overgenomen. Dit toernooi wordt al sinds 1982 met succes gehouden in zalencentrum ďOnder de TorenĒ te Elst. Albert heeft dit met veel plezier en enthousiasme gedaan maar moest dit helaas vanwege zijn studie opgeven.

 

 

 

 

Vanaf 2008 heeft Martin van den Eijk (links op de foto) het stokje overgenomen en dit samen met Nico GabriŽls voortgezet. Helaas moest worden geconstateerd dat het animo op de scholen langzaam aan het afnemen was, dit was overigens een landelijke trend. Tot en met 2011 is het steeds gelukt om het toernooi te houden. In 2012 moest echter worden besloten het toernooi een jaar over te slaan omdat de deelname minimaal was. Ondanks de nodige inspanningen waren er maar 3 scholen die gezamenlijk 5 teams op de been konden brengen, dit was te weinig om de inspanningen van zoín toernooi te rechtvaardigen.

 

In 2012 moest Martin van den Eijk helaas zijn functie als jeugdleider opgeven en hij werd opgevolgd door Marijn Lugtmeijer. Die heeft samen met Rien Crajť, Eric en Hans Donker geprobeerd het toernooi nieuw leven in te blazen. Dit is zeer goed gelukt! Met een aantal bezoeken en proeflessen op scholen zijn ze er in geslaagd de scholen weer enthousiast te maken en kon het toernooi weer plaats vinden, nu met een record aantal teams. Er deden 22 teams van 12 scholen mee, verdeeld in een juniorenpoule en een pupillenpoule.

Nadat in de laatste jaren de strijd om het kampioenschap zich hoofdzakelijk afspeelde tussen de School met de Bijbel uit Randwijk en de Dr. Lammerts van Buerenschool uit Zetten was er dit jaar eindelijk een andere school die zich in deze strijd mengde. De Klimboom uit Heteren presteerde het om voor het eerst sinds jaren de andere scholen achter zich te houden en de kampioensbeker mee naar huis te nemen. Mede door het succes van dit toernooi is ook het ledenaantal van de jeugdafdeling van de schaakvereniging De Elster Toren weer in de lift gekomen. Hopelijk zal dit zich de komende jaren zo blijven.

Gezien het grote aantal deelnemende teams en het feit dat er 2 scholen (De Esdoorn 1 uit Elst en de Ds. Van Lingenschool uit Zetten) gelijk op de 2e plaats eindigden, zijn er dit jaar voor het eerst 3 scholen ingeschreven voor de halve finales van de regionale schoolschaak kampioen- schappen van de OSBO, welke plaats vindt op 16 maart 2013. Wij wensen hen veel succes.

 

 

††††††† Schoolschaak kampioenen van

†††††††††††††††††† Overbetuwe

2006-07 Dr. Lammerts van Buerenschool

2007-08 School met de Bijbel Randwijk

2008-09 School met de Bijbel Randwijk

2009-10 Dr. Lammerts van Buerenschool

2010-11 School met de Bijbel Randwijk

2011-12 geen toernooi geweest

2012-13 De Klimboom Heteren en

Pupillenkampioen: Het Drieluik uit Driel.

 

door Martin van den Eijk maart 2013

 

 

 

Schoolschaak kampioenen vanOverbetuwe2014 en later

In 2013 werd door de schaakbond een plan gemaakt naar Scandinavisch voorbeeld om jonge kinderen schaken te leren met name groep 3, 4 en 5. Dit plan werd eerst tussen 2009 en 2011 in Amsterdam als proef gestart. Opvallend is dat het animo onder jongens en meisjes in het begin vrijwel gelijk is, maar dat in een vervolg groep de jongens de overhand krijgen.

Schaken heeft nog steeds een goede naam in het onderwijs als een spel met educatieve waarde. Er zijn ook onderzoeken geweest die aantonen dat schaken een positief effect heeft op de leerresultaten. Er is daarom vaak interesse om te gaan schaken op school.

In delen van AustraliŽ is schaken weer een schoolvak geworden om de kinderen achter de computer vandaan te halen.

Met het vertonen van de film "Lang leve de Koningin" op school worden de kinderen enthousiast. Deze film is uit 1995 van de kleindochter van schaker Max Euwe, Esmť Lammers.

 

In 2013 hebben wij vooruitlopend op het officiŽle groep 3,4 en 5 schaaktoernooi van de KNSB een apart kampioenschap gehouden voor deze groep. Het Drieluik uit Driel werd de winnaar. Dit team is daarna altijd aanwezig geweest bij het schoolschaaktoernooi.

Vanaf 2014 zijn er 2 schoolschaak kampioenschappen.

 

Algemeen Basis school kampioenschap

B.O. Groep 3,4 en 5 kampioenschap

2014

De Meander, Driel

Stap voor Stap, Elst

2015

Stap voor Stap, Elst

Stap voor Stap, Elst

2016

Stap voor Stap, Elst

De Esdoorn, Elst

Dit succesteam van Stap voor Stap bestaat uit:

Mike van Bergen, Marco Wieland, Sjoerd Vosselman en Luc Lagendijk, allen uit ťťn klas en allen lid van de schaakvereniging "de Elster Toren".

(Het groep 3,4 en 5 toernooi is ook voor buiten Overbetuwe scholen toegankelijk en werd de Regenboog uit Apeldoorn winnaar van 2016).