Reglementen schaakvereniging De Elster Toren

Versie 1-9-2017

Wijziging hoodstuk1artikel 3,hoofstuk 4 artikel 14

 

Hoofdstuk 1

Interne Competitie

 

Artikel 1

Het speeltempo is één uur en 40 minuten per persoon per partij + 10 seconden per zet.

 

 1.2    Jeugdspelers onder de 18 jaar  (meetpunt 1 september)  mogen afwijken van dit tempo.

Hiervoor geldt voor beide spelers één uur per persoon per partij +10 seconden per zet.

 

Artikel 2

Per speelavond waarop voor de interne competitie wordt gespeeld, worden op de volgende wijze punten toegekend:

punten

voor:

5

een gewonnen partij (reglementaire winst)

4

het spelen van een externe partij in de speelweek

4

een speler is oneven

3

een remise

2

een speler is afwezig

1

een verloren partij

 

Artikel 3

De indeling geschiedt volgens Zwitsers op punten.

 

3.1    Spelers spelen maximaal drie maal tegen elkaar met verwisselde kleuren.

 

3.1.1 Alleen indien indeling anders onmogelijk is, kunnen spelers een vierde keer tegen elkaar spelen.

 

3.2    Vanaf het begin van de tweede cyclus van het seizoen kunnen spelers een tweede keer tegen elkaar worden ingedeeld en vanaf het begin van derde cyclus van het seizoen kunnen spelers voor een derde keer tegen elkaar worden ingedeeld.

 

3.3    Tussen de onderlinge wedstrijden van twee spelers moeten altijd 8 ronden liggen.

 

3.4    De wedstrijdleider mag afwijken van lid 2 en 3 indien indeling anders niet mogelijk is.

 

 

Artikel 4

De eindstand wordt opgemaakt op basis van behaalde punten

 

4.1     Bij een gelijk aantal behaalde punten gelden achtereenvolgens de volgende criteria als beslissing over de volgorde in de eindstand.

 

1. Weerstandspunten

2. Onderling resultaat

3. Sonneborg- Bergerpunten

4. Het lot

 

4.2     Het clubkampioenschap kan niet gedeeld worden.

 

4.3     De hoogst geëindigde speler, met een rating aan het begin van het seizoen onder de 1700, wint het  B-kampioenschap.

De speler die het clubkampioenschap wint komt niet in aanmerking voor deze prijs.

Het B-kampioenschap gaat dan naar de eerst volgende speler met een rating onder de 1700 aan het begin van het seizoen. Noot.ingeval een B speler clubkampioen wordt

 

Hoofdstuk 2      

Plaatsing voor externe teams

 

Artikel 5

 

5.1     De plaatsen 1 t/m 6 van het afgelopen seizoen, geven het recht om in het eerste team te spelen.

 

5.2     Indien een speler geen gebruikt maakt van dit recht, gaat het over naar de volgende hoogstgeplaatste speler, te beginnen bij nr. 7.

          Dit recht blijft overgaan tot er zes spelers gebruik van maken.

 

5.3     De volgende spelers hebben recht op een plaats in een team voor het volgende seizoen:

 

Bij 12 plaatsen: nummers 1 t/m 9

 

Bij 14 plaatsen: nummers 1 t/m 11

 

Bij 16 of meer plaatsen: nummers 1 t/m 13

 

5.4     Lid drie is niet van toepassing als er maar één team is.

 

5.5     De invulling van de teams, voorzover niet in de voorgaande leden besproken, geschiedt door twee door het bestuur aangewezen leden.

 

 

Hoofdstuk 3      

Rapidcompetitie

 

Artikel 6

Het speeltempo is 20 minuten per persoon per partij.

 

Artikel 7

De rapidcompetitie bestaat uit drie of vier avonden. Vooraf vast te stellen door de wedstrijdleider. Per avond worden vier ronden gespeeld

 

Artikel 8

Per speelavond waarop voor de rapidcompetitie wordt gespeeld, worden op de volgende wijze punten toegekend:

 

punten

voor:

5

een gewonnen partij

4

voor een speler die een ronde oneven is

3

een remise

2

een speler is afwezig

1

een verloren partij

 

Artikel 9

De indeling geschiedt volgens Zwitsers op punten.

 

9.1     Spelers spelen maximaal 1 partij tegen elkaar

 

9.2     Alleen indien indeling anders onmogelijk is, kunnen spelers een tweede partij tegen elkaar spelen met verwisselde kleuren.

 

Artikel 10

De eindstand wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 4.

 

 

Hoofdstuk 4      

Snelschaakkampioenschap

 

Artikel 11

Het speeltempo is 5 minuten per persoon.

 

Artikel 12

Het snelschaakkampioenschap wordt op één avond gehouden.

 

Artikel 13

De wedstrijdleider bepaalt de opzet van het kampioenschap.

 

Artikel 14
Indien er sprake is van een gedeelde eerste plaats, volgen er twee beslissingswedstrijden. Indien daar geen winnaar uitkomt, volgt er een zogenaamde Armageddonpartij. Hierbij heeft de witspeler 5 minuten bedenktijd en zwart 4 minuten. Bij remise is de zwartspeler de winnaar. Er wordt vooraf geloot om de kleur.

Hoofdstuk 5

Overige

 

Artikel 15

In afwijking van het wedstrijdreglement van de KNSB wordt het aan hebben en/of afgaan van een mobiele telefoon niet bestraft met een reglementaire nul.

 

 

Slot