Reglementen schaakvereniging De Elster Toren

Versie 1-9-2018 Hoofdstuk 1

Interne Competitie


Artikel 1

1.1 Het speeltempo is één uur en 40 minuten per persoon per partij+ 10 seconden per zet.


1.2 Jeugdspelers onder de 18 jaar (meetpunt 1 september) mogen afwijken van dit tempo.

Hiervoor geldt voor beide spelers één uur per persoon per partij +10 seconden per zet.


Artikel 2

2.1 In de reguliere 1e speelweek van de externe competitie wordt geen interne competitie gehouden. Ook de externe spelers krijgen geen punten toegekend.


2.2 Per speelavond waarop voor de interne competitie wordt gespeeld, worden op de volgende wijze punten toegekend:

5 punten: een gewonnen partij (reglementaire winst)

4 punten: - het spelen van een externe partij op de donderdag buiten de reguliere 1e speelweek,

- voor een speler die oneven is.

3 punten: een remise

2 punten: een speler is afwezig

1 punt: een verloren partij

0 punten: een speler is voor de 9e keer of vaker afwezig


Artikel 3

De indeling geschiedt volgens Zwitsers op punten.


3.1 Spelers spelen maximaal driemaal tegen elkaar met verwisselde kleuren.


3.1.1 Alleen indien indeling anders onmogelijk is, kunnen spelers een 4e keer tegen elkaar spelen.


3.2 Vanaf het begin van de tweede helft van het seizoen kunnen spelers een tweede keer tegen elkaar worden ingedeeld en, indien van toepassing, vanaf het begin van derde cyclus van het seizoen
kunnen spelers voor een derde keer tegen elkaar worden ingedeeld.


3.3 Tussen de onderlinge wedstrijden van twee spelers moeten altijd 4 ronden liggen.


3.4 De wedstrijdleider mag afwijken van lid 2 en 3 indien indeling anders niet mogelijk is.


Artikel 4

De eindstand wordt opgemaakt op basis van behaalde punten


4.1 Bij een gelijk aantal punten gelden achtereenvolgens de volgende criteria als beslissing over de volgorde in de eindstand.


1. Weerstandspunten

2. Onderling resultaat

3. Sonneborg- Bergerpunten

4. Het lot


4.2 Het clubkampioenschap kan niet gedeeld worden.


4.3 De hoogst geëindigde speler, met een rating aan het begin van het seizoen onder de 1750, wint het B-kampioenschap. De speler die het clubkampioenschap wint komt niet in aanmerking voor deze prijs.Het B-kampioenschap gaat dan naar de eerst volgende speler met een rating onder de 1750 aan het begin van het seizoen.


Hoofdstuk 2

Plaatsing voor externe teams


Artikel 5


5.1 De plaatsen 1 t/m 6 van het afgelopen seizoen, geven het recht om in het eerste team te spelen.

5.2 Indien een speler geen gebruikt maakt van dit recht, gaat het over naar de volgende hoogstgeplaatste speler, te beginnen bij nr. 7. Dit recht blijft overgaan tot er zes spelers gebruik van maken.

5.3 De volgende spelers hebben recht op een plaats in een team voor het volgende seizoen:

Bij 12 plaatsen: nummers 1 t/m 9

Bij 14 plaatsen: nummers 1 t/m 11

Bij 16 of meer plaatsen: nummers 1 t/m 13

5.4 Lid drie is niet van toepassing als er maar één team is.

5.5 De invulling van de teams, voorzover niet in de voorgaande leden besproken, geschiedt door twee door het bestuur aangewezen leden.Hoofdstuk 3

Rapid competitie


Artikel 6

Het speeltempo is 20 minuten per persoon per partij.


Artikel 7

De rapidcompetitie bestaat uit drie of vier avonden. Vooraf vast te stellen door de wedstrijdleider. Per avond worden vier ronden gespeeld


Artikel 8

Per speelavond waarop voor de rapidcompetitie wordt gespeeld, worden op de volgende wijze punten toegekend:

5 punten: een gewonnen partij

4 punten: voor een speler die een ronde oneven is.

3 punten: een remise

2 punten: een speler is afwezig

1 punt: een verloren partij


Artikel 9

De indeling geschied volgens Zwitsers op punten.

9.1 Spelers spelen maximaal 1 partij tegen elkaar

9.2 Alleen indien indeling anders onmogelijk is, kunnen spelers een tweede partij tegen elkaar spelen met verwisselde kleuren.


Artikel 10

De eindstand wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 4.Hoofdstuk 4

Snelschaakkampioenschap


Artikel 11

Het speeltempo is 5 minuten per persoon.


Artikel 12

Het snelschaakkampioenschap wordt op één avond gehouden.


Artikel 13

De wedstrijdleider bepaalt de opzet van het kampioenschap.


Artikel 14

Indien er sprake is van een gedeelde eerste plaats, volgen er twee beslissingswedstrijden. Indien daar geen winnaar uitkomt, volgt er een zogenaamde Armageddonpartij. Hierbij heeft de witspeler 5 minuten bedenktijd en zwart 4 minuten. Bij remise is de zwartspeler de winnaar. Er wordt vooraf geloot om de kleur.


Hoofdstuk 5

Overige

Artikel 15

In afwijking van het wedstrijdreglement van de KNSB wordt het aan hebben en/of afgaan van een mobiele telefoon niet bestraft met een reglementaire nul.


0-0-0