Beschrijving: clubb
Beschrijving: ETOREN
 

 

 

 

 

 

 

 


Van 1981              tot 2006

25 jaar

s.v. De Elster Toren

 

 

 

deel 1

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van een schaakvereniging in Elst in 1981.

 

De naam “De Elster Toren” is een idee van Marja, de dochter van Bill (Wim) Dijksman.

Het gezin Dijksman speelde met buurman Henk Peters eerst thuiscompetitie schaak.

Toen kwam het idee om andere tegenstanders te krijgen en een club op te richten.

 

Johan Giskes schreef augustus 2005:

 Bill Dijksman schakelde trouwens zijn hele gezin in, want zijn kinderen werden eveneens bestuurslid en zijn vrouw verleende hand en spandiensten, bijvoorbeeld helpen bij het opzetten en aankleden van de kraam op de Elster Braderie. Aan enthousiasme en inzet dus geen gebrek”. Vandaar de foto uit 1982. Helaas is moeder Riet overleden in 2005.

Beschrijving: Naamloos3Bill is voor 2006 genomineerd voor vrijwilliger van het jaar. Hij is vrijwilliger op de antieke tram bij het Openlucht museum (100 vrijwilligers op deze tramafdeling). Ook heeft hij voor de Sport federatie veel clubs geholpen bij de oprichting, vooral “koersbal clubs”, tafeltje dekje eten klaar gemaakt    Bill, Thomas, Marja, Helmut, Riet

en voor de kerk diverse taken verricht. Hier zijn verhaal.

 

Senioren en junioren eindstand mei 1982

Beschrijving: eindstand

‘In het begin bestond de club uit zeg maar amateurs. We hebben leencerficaten van f. 25,- uitgegeven aan nieuwe leden en de Elster Middenstand om borden en stukken te kunnen kopen. Het schaakmateriaal kocht mijn vrouw in Arnhem, wel eenvoudig materiaal. Voor klokken was nog geen geld. De uitslagen bracht ik elke week bij de Gelderlander, waardoor we veel nieuwe leden kregen.

Ook leden met ervaring en een hoger niveau die met de OSBO teams competitie mee wilde doen. Dit had nogal financiële consequenties, waar we wel enkele maanden over hebben nagedacht. Augustus 1982 zijn we lid van de OSBO geworden.

Jeugdleden deden gewoon mee met de senioren. Begin 1982 is de jeugd een eigen competitie begonnen.

In het eerste jaar voelde ik een anti tegen ons gezin omdat we import Elstenaren waren, en ook de wrijving tussen sterke en zwakke spelers deed ons na de eerste jaarvergadering september 1982 besluiten te stoppen (Mede door onregelmatige diensten). Ik ben toen correspondentie schaak gaan doen. Mijn zoon Helmut is één seizoen als jeugdbestuurder doorgegaan. Laatst vroeg een vriend me om bij ASV te gaan spelen, toch maar niet gedaan. Ik zou eerder naar de Elster Toren gaan. Het bezoek aan de Jubileumdag gaf me toch wel een trots gevoel. Mijn neus krulde, daar zijn wij mee begonnen.’

Beschrijving: jstand

25 jaar voorzitter

 

Beschrijving: henkpetersHenk Peters. Wim Dijksman en ik speelde thuis incidenteel tegen elkaar, we waren buren. Wim zei, het lijkt mij wel leuk in clubverband te gaan spelen. Toen zij ik dan moeten we een club oprichten. Er volgde een advertentie in de Betuwe en het lukte. In het begin kregen we veel steun van ASV’er Dick Hajee. We kregen nog wat schaak-materiaal van De Koningjagers. Heel mooi te zien dat de club nog bestaat. De advertenties voor het clubblad regelde ik doordat we het clubblad bij de scholen en huisartsen brachten, tevens was het overschot bestemd voor de jeugdafdeling, waardoor de middenstand het wel zag zitten. We bezochten ook scholen, om ze tot schaken te brengen. Schoolschaak ging toen ook heel goed. De Ark kwam in de landelijke halve finale, dank zij Meester Eckhart van de Ark, die was zo enthousiast. Nadat ik 5 jaar voor de schaakclub gewerkt had gaf mijn andere hobby, Het Elster Mannenkoor, de voorkeur. Schaken doe ik alleen nog tegen mijn kleinkinderen. Ik heb ze allemaal schaken geleerd.

Beschrijving: wimbrand

Wim Brand+) uit interview 2002.

Mijn eerste club was ASV (Arnhem), daarna sv De Koningjagers in Elst

Toen ben ik naar GOVA- Velp gegaan, waar mijn broer schaakte. In juni 1984 weer terug naar Elst (de Elster Toren). Van augustus 1987 tot 1994 was ik voorzitter van s.v. de Elster Toren. Ik kan daar geen boek over schrijven, want alles ging goed. Vroeger werd er een jaarlijks rapid toernooi Elst gehouden en daar heb ik nog 4 houten stukken als prijs van. Deze prijs werd beschikbaar gesteld door medelid Johan Hendriks. Wim is in 2003 overleden en heeft tot het laatst toe geschaakt bij de Elster Toren.

Beschrijving: Wim%20tomas

Wim Tomassen. Ik was op de advertentie gekomen en was van begin af lid van de Elster Toren. Daarvoor had ik 4 jaar in Leiden geschaakt bij Philidor. In mijn voorzitterstijd was ik erg gericht op het houden van de leden. Pogingen om leden te werven met open dagen en op braderieën hadden niet veel resultaat. Sinds 1997 overwinter ik van begin december tot en met maart in Spanje, daardoor is er niet veel gelegenheid tot schaken. Het was altijd gezellig en had het naar mijn zin. Mijn hobby’s zijn nu schilderen, kijk maar op wim-tomassen.nl en schaken op de computer tegen Fritz. Een jaar won ik de houten beker, gemaakt door de broer van Johan Hendriks.

 

Beschrijving: lourens2Lourens Lutgendorff. Ik was in 1994, toen wij vanuit Friesland in Elst kwamen wonen, meteen lid geworden van De Elster Toren. Ik schaakte al jaren, maar nog niet eerder in clubverband. Wel speelde ik bij mijn toenmalige werkgever mee in de bedrijfscompetitie (heb je die tegenwoordig eigenlijk nog?) en elke twee jaar speelde ik mee in het landelijk toernooi van alle energiebedrijven (inmiddels ook al jaren ter ziele). Toen Wim Tomassen na 3 jaar de voorzittershamer wilde overgeven, vroeg hij mij en ik heb ook meteen “Ja” gezegd. Ik had al bestuurlijke ervaring en zo’n klein clubje, waarom niet. En nog steeds doe ik het met veel plezier. Vooral ook, omdat de club de laatste twee jaar in ledental bijna is verdubbeld en ook de resultaten in de OSBO-competities steeds beter worden. Maar, na deze vierde periode van voorzitterschap (straks 12 jaar dus) vind ik het wel tijd worden om de hamer aan iemand anders door te geven.

 

 

25  jaar   Bestuur          s.v.  “de Elster  Toren”

 

 

voorzitter

leden

secretaris

penningm.ter

Competitieleider

 

 

 

 

 

 

1981/82

Henk Peters

14

H. Dijksman

T. Dijksman

de Boer+v.Tussenbroek

1982/83

,,

18

G.J. Stemerdink

W. Kemperman

Johan Giskes dec1981

1983/84

,,

19

,,

,,

,,

1984/85

,,

19

,,

,,

,,

1985/86

,,

17

,,

,,

,,

1986/87

,,

20

,,

Wim Tomassen

,,

 

 

 

 

 

 

1987/88

Wim Brand

20

,,

,,

,,  + J. Blom vice-voorz.

1988/89

,,

17

,,

,,

,,                    ,,

1989/90

,,

14

,,

,,

,,                    ,,

 

 

 

 

 

 

1990/91

,,

16

Theo Strating

,,

,,

1991/92

,,

18

,,

,,

,,

1992/93

,,

 

,,

,,

,,

1993/94

,,

17

,,

,,

,,

 

 

 

 

 

 

1994/95

Wim Tomassen

16

Rennie van Dijk

Theo Strating

,,

1995/96

,,

14

Pieter vd Zwan

,,

 

 

 

 

 

 

 

1996/97

Lourens Lutgendorff

15

Arno Reijnders

,,

Karel Vogelpoel

1997/98

,,

13

,,

,,

,,

1998/99

,,

14

,,

,,

,,

 

 

 

 

 

 

1999/00

,,

17

,,

,,

Nico (ic) Jan Delhaye(ec)

2000/01

,,

21

,,

,,

Nico Gabriëls  +    ,,

2001/02

,,

21

,,

Jan Delhaye

,,   +   Wiely Martens (ec)

2002/03

,,

18

,,

,,

,,  +              ,,

 

 

 

 

 

 

2003/04

,,

17

,,

,,

Arno Reijnders + John

2004/05

,,

24

,,

,,

John van Ginkel

2005/06

,,

28

,,

,,

,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ledenwerving-Braderieën-Open dag-Toernooi.

 

Om leden te werven hebben we in 1982 op de Braderie in de Dorpsstraat een schaaksimultaan gehouden door ASV speler Dick Hajee uit Elst (sponsors RABO, Nuts, Heinz en Luxan).

Beschrijving: bohmSeptember 1983 een open dag. In 1984 hebben we Friso Nijboer en Henk van Kortenhof uitgenodigd op de braderie om simultaan te spelen.

Juni 1985 hebben we Hans Böhm gevraagd. De belangstellende moesten wel 0,25 cent p.p. betalen, dit om onregelmatigheden te voorkomen. Op deze dag was Coby Martens onze man door van Hans Böhm te winnen, als enige.

Beschrijving: gezellig1986 De Elster Toren voorop bij het eerste Lustrum jeugdschaaktoernooi door R. van Deelen.

1996 Organisatie van een Gezelligheidstoernooi. Het toernooi werd overtuigend gewonnen door Theo Strating: een score van 100%.

Er waren 2000 uitnodigingen verzonden!, waarop zo’n 10 mensen hebben ingeschreven.

Beschrijving: leden02De vraag was:

 “is s.v. de Elster Toren Levensvatbaar?”.

1999 Op de bedrijven contactdag (28-08, industrieterrein “de Aam”) hebben we een simultaan georganiseerd met Friso Nijboer en Hans Klip.

Okt 2001 Elster Open Toernooi voor inwoners van Elst.

Jeugd 11 deelnemers, Senioren 6 deelnemers. Albert Konijnenberg en  Dick Hajee werden Open  kampioen.

Beschrijving: bradDe Aam 1999

Beschrijving: Friso

Schaakvereniging “de Elster Toren”.

Beschrijving: betuwe

1981 Na een oproep in de weekkrant “de Betuwe” is sv “de Elster Toren” opgericht.

Beschrijving: wapenHet eerste clubblad was van maart 1982. Wat daar in opvalt zijn de vele advertenties die werden verzameld door Henk Peters, de voorzitter van het eerste uur. Van 20 pagina’s zijn er 8 voor advertenties, zoals Rabobank,  Multiflora, Schoenservice Peters, Vishandel Hille de Graaf, Aarns Wigwam, het Wapen van Elst, Heezen warme bakker, van Deelen schoenen, Kapsalon Driessen, Snelders sport, Viola Bloemen en de Gelderlander. Zo werd het clubblad 5 jaar lang betaald door de adverteerders. Mooi, dat wapen.

De jaaruitgaven aan het clubblad waren begroot op f. 220,-.

Van de leden van het eerste uur spelen nu nog bij de Elster Toren, Coby en Wiely Martens en Johan Giskes. (Wiely en Johan zijn tijdelijk lid af).

De speelzaal in het Wapen van Elst is te klein per sept 83 naar “Onder de Toren”.

 

Beschrijving: parkeer3

Carla en Hans Maan

van  “Onder de Toren”

 

Zo zien we Hans graag.

 

“Onder de Toren” staat naast de Elster Toren.

Beschrijving: carlam

Beschrijving: hans

 

Beschrijving: theoS1984-85 In de Betuwe stond wekelijks een schaakpuzzel, door Theo Strating+) verzorgd.

1985/86 Theo’s schaakpuzzels in de Betuwe groot succes.

1987 Door tegenvallende deelname aan het oplossen van Theo’s puzzels is besloten deze activiteit te stoppen.

Beschrijving: stemerdinkTheo Strating lid van het eerste uur, bestuurslid van 1990-2001, is januari 2005 overleden. Ook zijn fraaie schaaktrui blijft in onze gedachtenis.

1990 Gerrit Stemerdink neemt afscheid met een kleine terugblik, hieruit: We hebben na het soms uitbundige voorzitterschap van Henk Peters een periode van gedegen rustige ontwikkeling gekregen onder voorzitter Wim Brand+). Te dikwijls wordt dit soort zaken het bestuur aangewezen als verantwoordelijke voor alle successen. Maar ik wil benadrukken dat geen enkel bestuur ook maar iets kan ondernemen zonder de leden. En onze leden, geen uitgezonderd, heb ik in de afgelopen 8 jaar leren kennen als fijne mensen, waarmee het prettig is een avond door te brengen.

1992 Senior speelt tegen 2 junioren en na de partij wordt het schaakverloop doorgenomen.                                                             Secretaris van 1982-90 Gerrit Stemerdink

1992/93 De ploeg van Jan Delhaye wint de “doorloopschaak” avond met 58% score.

Jan95 De Elster Toren Actueel komt met nieuwe lay out, waarop een Toren: “Een volwaardig blad moet over een logo beschikken, vandaar dat er voor deze toren is gekozen”.

Beschrijving: etorenMei95 De vraag: Is een opheffingsvergadering nodig?

Mrt96 Het lijkt erop dat we de senioren-afdeling in leven kunnen houden.

Mei96 Hendrik Elsinga vindt dat het logo, zoals bij deze notulen is gebruikt, gehandhaafd moet worden bij externe correspondentie. Hiertegen bestaat geen bezwaar. (Welk Logo???).

Beeldmerken         sv. De Elster Toren

 

 

 

Beschrijving: Elstlogo

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris  van 1982 tot 1990

 

Mei 1982 werd Gerrit Stemerdink lid van onze schaakclub. Zijn eerste wedstrijd was tegen Henk Peters en hij is meteen secretaris geworden. Het begin van een mooie tijd bij en voor sv “de Elster Toren”. In 1990 is hij verhuisd naar Driebergen (vanwege werken in Amsterdam). In 1994 met prépensioen gegaan en door een tip van de organist van de Driebergse kerk in 1999 verhuisd naar Zutphen. ‘Mijn 4 kinderen hadden pianoles bij Marjolein Helms, de vrouw van Henk Peters. Zo kwam het gesprek op schaken en werd ik lid. Ik had op de middelbare school geschaakt en op het werk, waar we via het doorgeven van zetten op een zakschaakbordje in de postvakken partijen speelden, meestal enkele partijen tegelijk.’

Beschrijving: mijnfoto

 ‘We zaten in het “Wapen van Elst”, een zaaltje achter het toneel. We moesten verhuizen doordat bezoekende teams bezwaar hadden tegen het lawaai dat de toneelvereniging maakte (luid plat Elsters gepraat). Wij vonden het zelf niet zo erg.

Het mooiste was de stunt om op de braderie Hans Böhm en Friso Nijboer te hebben. Henk Peters was subliem in geld ophalen bij bedrijven (Nuts, Heinz, Luxan en de middden­stand).’s Avonds met de heren uit eten en na de laatste wedstrijd werd er wel tot 12 uur uitgebreid gekletst op het terras van “De Vereniging”.

Door mijn werk in Wageningen op het wetenschappelijk rekencentrum (toepassings sotware maken) kon ik beschikken over een grote mainframe computer, in die tijd (van de typemachine) heel bijzonder. Die computer werd ingezet voor de schaakclub, het secretariaat, clubblad, en het schoolschaken. Ook maakte ik mooi briefpapier om bij de gemeente subsidie aan te vragen om de jeugd lid van de OSBO te kunnen laten worden, waardoor zij het bondsorgaan kregen en in de OSBO-competitie konden spelen. Grafisch was de computer nog tot niets in staat. Dat was iets ergens uitknippen en bewerken en opplakken zonder PC. Ook zijn enkele beeldmerken uit die tijd van mijn hand.

Bij schaakclub Driebergen/Doorn heb ik wel geschaakt, doch geen bestuursfuncties vervuld, te druk met werk en kerkenwerk.

Schaken bij Elst was veel gezelliger, wij hadden veel plezier met

elkaar en deden ook allen wat voor de club. Iedereen ging met genoegen naar de club. In Driebergen was de schaakclub meer formeel, minder gezellig. We wilden daar ook niet blijven wonen, kale kak, in vergelijking met Elst, we voelden we er ons minder thuis.

In Zutphen ben ik niet meer naar de schaak-club gegaan. Misschien komt het er nog van.

Het vrijwilligers werk neemt nu teveel tijd in beslag. Zo heb ik de technische kant van de kerk restauratie begeleid en ik ben 2x per week gids in de kerk met toren. Daar kwam ik laatst Marjolein Helms weer tegen, leuk om haar weer te zien. Naast de kerk bevindt zich de beroemde "Librije", de nog geheel in oude staat verkerende 'kettingbibliotheek' van de kanunniken uit de 16e eeuw. (1561-1564), waar ik ook uitleg over geef. Daarnaast geef ik computerles aan senioren en zit een dag in de week in Voorburg redactiewerk te doen voor de internationale vereniging van statistici.

Doe vooral de groeten aan oude bekenden.’

Beschrijving: gerrOp internet leest de redactie:

“De op stapel staande restauratie van de Walburgistoren en enkele muren van deze Zutphense kerk. Onze verslaggever ging met kerkvoogdijvoorzitter Gerrit Stemerdink het dak op.”  Zoek ook eens! En zie meer.

Dit was een bestaand beeldmerk.

Wat was daar mis mee?

 

Gerrit Stemerdink over beeldmerken

Beschrijving: vinjet

‘Links mijn allereerste logo. Deze afdruk is met een grote regeldrukker op kettingpapier gemaakt, je ziet de lijnen van het papier nog. Het was het logo voor ons briefpapier tot 1989.

Daarna had ik een Apple computer waar veel meer mee kon.

Rechts de zwarte en witte velden omgekeerd (met typ-ex en zwarte pen), het stond verkeerd. Dit logo werd gebruikt op voorkant clubblad, folders en aanmeldingsformulieren.’

Beschrijving: ger3

 

 

 

 

 

OSBO competitie  2006-07 stand na 4 rondes 3 te gaan.

 

Klasse 3D    Mp Bp  1  2  3  4   5   6   7   8
1. Elster Toren 8  20½ x  4  .  .     6   6   .
2. WDC 2        6  14  2  x  .  .   4   .     
3. Gendringen   5  13  .  .  x  3   .   3   3   4
4. Kameleon     5  12½ .  .  3  x   1   .   4   
5. Doesborgh    4  13½ 1½ 2  .  5   x   5   .   .
6. Rokade 2     3    0  .  3  .   1   x   .   
7. Wisch        1    0  1½ 3  2   .   .   x   .
8. Millingen    0    .  2½ 2    .     .   x
 
Klasse 3G          Mp Bp  1  2  3  4 5  6   7   8
1. De Toren 6 j    8  17  x  4½ 4½ 4 .  .   .   4
2. Elster Toren 2  6  16  1½ x  4  . .    5   .
3. De Schaakmaat 2 4  11½ 1½  2 x  . .  4   .   4
4. OPC             3  9   2  .  .  x 3  .   4   .
5. ASV 8           3  10½ .  .  .  3 x  1     2
6. Velp 2          2    .  ½  2  . 5  x   .   .
7. SMB 7           2    .  1  .  2 1½ .   x   4
8. Rheden          2  10  2  .  2  . 4  .   2   x
nog te spelen OPC - Velp 2       
 
Klasse 4E         Mp Bp  1  2  3  4  5   6   7  8
1. Dodewaard 2       8  17½ x  .  4  3½ .     .  
2. Veenendaal 5      6  12  .  x  4½ .    .   .  4
3. De Schaakmaat 3   4  13  2  1½ x  .  4   .   5½ .
4. De Elster Toren 3 3  12  2½ .  .  x  2   3   .  
5. Wageningen 6      3  11½ .  2½ 2  4  x   3   .  .
6. Variant 2 j       3  10½ 1½ .  .  3  3   x   3  .
7. De Toren 9 j      3    .  .  ½  .  .   3   x  5
8. Ede 4             0  5   ½  2  .  1½ .   .   1  x