Van 1981              tot 2006

25 jaar

s.v. De Elster Toren

 

 

 

deel 3

 

 

 

Clubblad makers aan het woord.

 

1981-1984: Frits van ’t Hoofd. (foto 2006)

Wim Vereschildt en ik gaven in 1981 gehoor aan de wens om een clubblad te maken voor de schaakclub. Wim had al iets ervaring op het werk. Peters wilde dat het clubblad niet ten koste ging van de contributie en zette zich in om advertenties te werven. Dat lukte erg goed. Wij moesten echter wel de in korte tijd ontwerpen maken met de hand figuren en letters plakken. Dat was creatief verzamelen aan de hand van alles wat je kon gebruiken. Voorbeeld is Hille vis.

Ook de voorkant van ons clubblad, die nu ook op dit clubblad voorop staat heb ik getekend. We bespraken bij Wim thuis hoe we het clubblad in elkaar zouden zetten. We hadden een map waarin we alles verzamelden wat wellicht eens van pas kon komen. Uit de “KIJK” heb ik een vervolg serie chinees schaak geplaatst om wat meer fleur aan het blad te geven. Tevens een elke keer terugkerende kwisje”.  Ik heb maar 1 seizoen geschaakt tm mei 1982. In september 1982 moest ik een cursus volgen en heb nog wel twee jaar langer het clubblad helpen maken met Wim. Sindsdien nooit meer geschaakt en speel ik nu badminton in Elst (waar ook Jan Hartog speelt). Twee jaar terug ben ik naar Arnhem verhuisd.’

1981-1985 Wim Vereschildt

In aanvulling op het stukje van Frits van ’t Hoofd kan ik nog vermelden dat ik inderdaad het tekstuele gedeelte voor mijn rekening nam en dat Frits de advertentie-pagina’s in mekaar “knutselde”.

 

 

 

 Hierbij wordt aangetekend dat de tekst-pagina’s voornamelijk bestonden uit het weergeven van de uitslagen en de standen en dat er slechts sporadisch commentaar op gespeelde wedstrijden werd gemaakt.

Alles werd met de typmachine ingevuld en omdat wij nog niet dubbelzijdig konden kopiëren, was het elke keer weer een heel gepuzzel om het getypte zodanig op elkaar afgestemd te krijgen dat elk A4-tje eerst aan de voorkant moest worden gekopieerd en daarna aan de achterzijde en dat daarna de diverse A4-tjes op elkaar gelegd toch een aansluitend geven weergaf. Het grote probleem was hierbij ook dat elke bladzijde uit een ˝ A4-tje bestond. Meerdere malen kwam het voor dat iets niet klopte (gegevens niet goed aansloten) en dat er opnieuw getypt moest worden. Alles was zeer amateuristisch en ook het vermenigvuldigen kon slechts gebeuren omdat ik op het bedrijf waar ik werkte een redelijke vrijheid had in het gebruik van de kopieermachine.

In 1985 ben ik gestopt met het schaken omdat ik mij zo inleefde in die ene partij op een avond en daardoor bij thuiskomst mij er niet van kon losmaken. Ik ben daarom ook overstapt naar het “bridgen” waar 28 partijen op een avond worden gespeeld en ik geen last meer heb het meedragen van partijen.

 

Gerrit Stemerdink  1982-85

‘Het clubblad maken was kopieerwerk. Henk Peters zorgde voor advertenties. Sommigen gaven dan de advertentie erbij, maar de middenstand zei meestal ”maak er maar één”. Dan was het weer fröbelen, zoeken naar een geschikte afbeelding, op kassabonnen, inpakpapier of kranten. Alles teksten met wrijfletters of door kopiëren. Het mooiste was van Hulzen, die had ik compleet zelf bedacht. Die kroket werd gemaakt met rasterpunten uit een vergrote krantenillustratie en een getrokken lijntje eromheen. Het einde van 5 jaar clubblad kwam doordat het te duur werd.

 

 

  Er was eens        ………..     een clubblad

 

Het was de bedoeling om als afsluiting van de geschiedschrijver van onze club, ook het clubblad gedurende de eerste 25 jaar van het bestaan nog eens voor het voetlicht te brengen.

Ik heb de feiten zo veel mogelijk boven water gehaald en ben tot de conclusie gekomen, dat het een kort verhaal zou worden. Daarom ben ik zo vrij geweest de tijdsperiode wat op te rekken, waardoor duidelijker naar voren komt dat het in stand houden van een clubblad een moeizame taak is.

 

Het eerste nummer kwam al spoedig na de oprichting van de club, n.l. in maart 1982.

De redactie van het blad was in de loop der jaren langzamerhand van samenstelling veranderd, maar de continu drijvende kracht is de heer Vereschildt geweest.Tot en met seizoen ’85 / ’86 is het blad blijven uitkomen, maar met het vertrek van de voorzitter H. Peters is meteen ook het blad gesneuveld, omdat het binnenhalen van de betalende advertenties, die de uitgave financieel mogelijk maakten, een specialiteit van de voorzitter was; niemand achtte zich geschikt of geroepen om deze over te nemen.

Door het verliezen van ons clubblad voelden we ons toch een beetje in herfststemming, waarop na enkele jaren in seizoen ’89 /’90 een simpele variant is gekomen in de vorm van memo’s.

Het was Wim Brand die het maakte, ditmaal zonder advertenties. Toen niemand er positief op reageerde is hij er snel mee gestopt. Er volgde weer een bladloze periode tot Pieter v.d. Zwan in september 1993 met groot enthousiasme de strijd weer aanging met de uitgave van de “Elster Toren Actueel”. De maandelijkse uitgaven zagen er goed uit en heeft ongeveer 3 jaar geduurd, tot we weer zonder zaten.

En toen … kwam Eric de Visser! (1999 uit Zwijndrecht). Een gepensioneerde met jeugdig elan, die alles aanpakt wat hem voor de voeten komt. Dus ook een lacune in onze vereniging. . . een clubblad. Vanaf augustus 1999 kunnen we elk half jaar weer gretig uitzien naar het volgende nummer; het blad is mooier en interessanter dan ooit en het is te hopen dat dit nog lang zo zal blijven.                                                             Eric de Visser

Johan Giskes

 

Het eerste clubblad (blauw 15x20 cm zie boven) verscheen maart 1982.

1982 1e jaargang, nummer 1,2,3,4,5,6 De redactie bestond uit:

          Frits van Hoofd, Wim Vereschildt en Lia Gockel tot sept ’82 daarna met Gerrit Stemerdink.

1983 2e jaargang weer 6 nummers. Fris van Hoofd, Wim Vereschildt, Gerrit Stemerdink.

1984 3e jaargang ook  6 nummers redactie Wim Vereschildt en Gerrit Stemerdink.

1985 4e jaargang 4 nummers: redactie Wim Vereschildt en Gerrit  Stemerdink, Theo Strating.

De advertenties werden altijd van 82-85 door Henk Peters geregeld.

1989 Wim Brand maakte memo’s, het Bulletin 2x. uitgevoerd door

          Gerrit Stemerdink.

1993 kwam Pieter van de Zwan met Elster Toren Actueel.

1994/96 Pieter van de Zwan en Jan Giskes en Lourens Lutgendorff brachten “De Elster Toren Actueel”. Een maandblad!

1997/98 enkele malen, niet meer maandelijks.                           Wim Brand en Pieter vd Zwan

1999/06 verzorgt Eric de Visser een a4 clubblad 2x per seizoen, een clubblad voor junioren en een clubblad voor senioren.

Clubblad makers aan het woord.                 Deel2

 

1993-96 Pieter van der Zwan

 

Het maandblad “De Elster Toren Actueel” maakte ik op een 286PC (AT). Eerst in Word Perfect, daarna in Geo works (grafisch beter). Jan Delhaye printte ze thuis. Meestal maandelijks een A4 aan 2 kanten. Veelal meerdere (4 tot 8) pagina’s. Het eerste logo was een ontwerp van mijn broer Frank. Diagrammen heb ik zelf gemaakt. Let wel pixel voor pixel elk stuk maken en in het bord plaatsen. De eerste aanmaak van de stukken was een tijdrovend klusje. Redactie en medewerkenden zie hiernaast.

Op het laatst waren er nog maar 10 leden op de club en was er weinig tot geen inbreng van de leden, alleen mijn stukjes. Toen ben ik er mee gestopt. Wat nu wel gemakkelijker is, je maakt een foto van het notatieformulier en je hebt de partij.

2007 foto boven.

 

Wat ik nu doe? Schaken doe ik niet meer. Wel na Elst nog een jaartje bij UVS Nijmegen geschaakt, omdat ik daar woonde en werkte. Ik ben nu 9 jaar onderwijzer. Eerst in Dodewaard, daarna Vlissingen en nu Nijmegen. Ik heb nog wel schaakles gegeven aan de kinderen van mijn klas en speelde dan toernooitjes met ze.

April dit jaar heb ik een jaren 30 huis in Arnhem gekocht en ben nu met onbetaald verlof om dit huis te verbouwen. (Ook heb ik nog een jaartje in Duitsland, vlak over de grens gewoond.) Inmiddels ben ik getrouwd met Daphne. Wellicht ga ik in Arnhem weer schaken.

 

 

 

    Het Elster Toren Dames  op de schaakclub juni 2007.

 

Gerrie                    Astrid van de Sande

          Willy                      Els            Hanneke

Lutgendorff                    (Marc)

          Engels             Schrader    Muller(Erwin)

 

 

Truus              Trees                Phily

Henny        Judith Lamers  Hanneke Muller

Vogelpoel    Scholten         Cornelissen

Martens             (John)            (Erwin)

 

 

                     Elise            Lida           Liza

          Ans Delhaye            Lida van Meegen

                    Meijer   van Meegen   Bongers

 

 

 

 

Schaakclub feest einde seizoen 2007.

 

        Wim      Henny  Coby  Elize Liza Willy

       Jo       Henry    John       Henny     Wil

       Karel                           Truus     Lida Johan

   Engels Schrader v Ginkel Martens de Visser

 

 

 

 

 John en Erwin  Oosterhout boven alles

Nikola en Sjoerd   Topschakers

 

 

          Eric      Wil      Jan                

   Hanneke   Els en Henry   Judith en John