Beschrijving: ETOREN

 

 

Van 1959              tot 1969

 

 

 

DE  KONINGJAGERS

                                                Promotieklasse OSBO 1966-67

 

Beschrijving: freekssDe grote animator om de schaakclub op te richten was Freek van Dijk, 15 jarig schaaktalent, zoon van een winkelier in

levens-middelen /luxe en huishoudelijke artikelen (Werenfridusplein). Freek’s medeteamleden van het Christelijk Lyceum

Arnhem schoolschaakteam zaten bij ASV. Het schoolteam behaalde in 1958/59 het landskampioenschap. Elst had geen

schaakclub. Samen met een kennis A. Roodbergen vatten wij het plan op en zette een aantal propaganda-stukjes in

de Betuwe en de Gelderlander. Er was direct veel belangstelling, heel snel zaten we op 20 leden. Ook Dick Hajee, daar die op zijn telefoontje naar ASV geen reactie kreeg, begon in Elst, na enkele jaren clubschaak in Wildervank te hebben gespeeld. De schaakvereniging 'De Koningjagers' werd op 25 augustus 1959 opgericht door een club van kennissen, vrienden, familieleden, die zich tot die datum hoofdzakelijk bezig hielden met 'huisschaak'. A. Roodbergen werd voorzitter, Teun Versluis (foto) secretaris van 1959-1963, Herman Otters penningmeester en  Dick Hajee wedstrijdleider.

Beschrijving: Teun 1963

Andere mensen van het eerste uur o.a:  W.Verduijn+), C.Huffener+ (politieagent), Jaap v.d.Pol+) allen uit Elst, J.A.Hofman en L.Roger de Campagnolle+) beide uit Herveld. Wim Brand+) sloot zich later aan.

+) inmiddels overleden

De naam 'Koningjagers' ( jagen op de koning) is tijdens een oprichtings-vergadering spontaan ontstaan. De schaakbijeenkomsten starten in het restaurant 'De Vereniging' aan de Dorpsstraat te Elst. Door een conflict met de restauranteigenaar, de heer Van Empel, vertrok de schaakclub omstreeks 1962 naar het hotel restaurant 'Het Wapen van Elst' aan de Dorpsstraat te Elst.

Teamspelers waren aanvankelijk de boven-vermelde leden, waarbij de eerste borden door Freek, Roodbergen en Dick bezet werden.

Beschrijving: dickuit

In 1960 werd Dick Hajee (foto) voorzitter/  wedstrijd-leider. Er zijn 19 leden en 8 jeugdleden. De contributie is 40 cent (0,18 eurocnt) per week, jeugdleden 20 cent.

De gemeente verstrekt een renteloze lening van f. 150,- voor de aan- schaf van klokken. Het verzoek om de lening om te zetten in subsidie werd afgewezen (dec 1961).

De vereniging heeft zich in de loop van haar bestaan reeds meerdere malen verdienstelijk gemaakt door respectievelijk in de jaren 1962 en 1963 het kampioenschap van de 3e , 2e en 1e klasse OSBO te halen.

De vereniging organiseert jaarlijks ook de Schaakkampioenschappen van de Gemeente Elst in de 1e en 2e + jeugdklasse. 31-12-63 er zijn 28 jeugdleden. Gemeente Elst geeft jeugdsubsidie tw, de helft van de door jeugd betaalde contributie over 1964 bv f. 108,90.

1964 Voorzitter Wim Brand. Secretaris Ad van Doremalen. Wedstrijdleider Dick Hajee.

1964 Promotie naar 1e klasse OSBO 1966

Promotie naar de promotieklasse OSBO.

Verder organiseren Dick en Ad (nu nog steeds bridge/schaakvrienden) 3x het Heinz-jeugdschaaktoernooi, met ongeveer 100 deelnemers (Dick werkte bij Heinz).

1967 1 januari: 18 leden en 7 jeugdleden.

Ad (lid van 62-68) gaf sterke jeugdleden les, o.a.: Henk van Kortenhof, Harry Wannet, Coby Martens. Ad was ook jeugdleider van de OSBO. Het kampioenschap van de club ging altijd tussen Freek van Dijk en Dick Hajee, zij speelden tegen elkaar meestal remise. Het kampioenschap werd afhankelijk van de resultaten tegen de anderen.

Het OSBO team (één jaar hebben we 2 teams gehad) bestond uit: Dick Hajee, Freek van Dijk, Paul Willemsen, Paul Wouters, Ad van Doremalen, Ebskamp, Mocking, Wim Brand, Harry Wannet en Henk van Kortenhof. Henk zag offermogelijkheden, die wij niet zagen, heel mooi. Totdat een aantal sterke spelers de club verlieten, oa Freek en Ad en niemand iets wilde doen om nieuwe leden te krijgen ben ik Dick ook weggegaan naar ASV.

 

 

KONINGJAGERS vervolg

 

Na 1970 toen de vereniging officieel niet meer bestond ontmoetten een aantal oud-leden elkaar in een soort 'schaaksoos' in het

Wapen van Elst. We maakten tijdens deze schaakontmoetingen gebruik van de nog bestaande schaakmaterialen van de Koningjagers.

Er is ook nog wat doorgeschaakt bij Verduyn thuis.

Freek van Dijk speelde tot 2003 schaak in Amstelveen (rating 2060) en speelt nu bridge.

Dick Hajee speelt nog steeds bij ASV en is er zelfs erelid.

 

                                        Samengesteld mmv Freek/Dick/Teun/OSBO en gemeentearchief.

 

Beschrijving: freek

Beschrijving: dick

Beschrijving: Teun%202003

Kent iemand nog oud (jeugd)leden, om ze uit te nodigen voor ons Jublileum toernooi op zaterdag 4 november 2006? Ik weet nog: Rennie van Dijk, broer van Freek, Mat Hendriks. Graag opgave bij Eric de Visser 0481- 37.56.04

Freek  2006

Dick 2006

Teun  2006

 

 

 

 

Beschrijving: DSCN2395

Dick Hajee en Herman Otters

 

 

 

 

De Koningjagers simultaan

 

Van Herman Otters kregen we unieke krantenknipsels ter inzage.

Tevens kwam bij Bill Dijksman het spaarbankboekje van “de Koningjagers” op tafel.

 

Beschrijving: simultaan3

Beschrijving: spaarbank1 Penningmeesters:

H.P.P. Otters,

A. van Doremalen,

W.J. Verduyn.

 

Op deze foto uit 1960 links B. Perfors uit Arnhem simultaangever, oud kampioen van Gelderland. Tegen Dick Hajee en Herman Otters en anderen waarvan we geen namen weten.  Verslag:

 

Beschrijving: sim2

 

Barthold Perfors, (+)

 

was voorzitter van

NBC  (Nederlandse

Bond van

Correspondentie-

schakers.)

en zelf  correspondentie-

grootmeester.

 

Hier een correspondentie

partij voorbeeld.

 

 

Wit: B Perfors

Zwart: Den Herder D

Datum: 1970

 

 

1. e4 e5 2. Pc3 Pf6 3. a3

Pc6 4. Pf3 g6 5. Lb5 Lg7

6. d3 d5 7. Pxe5 Dd6

8. 0-0 Le6 9. Pxc6 bxc6

10. e5 1-0

 

 

 

 

 

Pater Krekelberg en simultaan 1961

 

Beschrijving: krekel2Beschrijving: simkrekel

                                                                          

Van Herman Otters kregen we dit unieke krantenknipsel ter inzage.

De schaakvereniging

 “de Koningjagers” hebben Pater Krekelberg uitgenodigd voor een Simultaan avond.

In Nijmegen is Pater Krekelberg een begrip.

Hij heeft veel voor de schaaksport betekend.

 

Pater Krekelberg.

 (1986 overleden)

 

Pater Krekelberg, in die tijd lid van SMB Nijmegen, was verbonden aan het Canisius College en inspirator van het oprichten van de jeugd-schaakclub binnen SMB.

Wat in die tijd aan de orde was, is het conflict tussen katholicisme- en protestantisme school-schaakteams, waar Pater Krekelberg zich hevig tegen verzette.

 

Na zijn dood schreef hij: “ik ging op mijn brommertje op vakantie naar een zuidelijk land. men had het mij afgeraden, maar toch ging ik. helaas kreeg ik nog binnen de stadsgrenzen een ongeluk, waardoor mijn been moest worden afgezet. de jeugd grapte toen: "we zijn alvast een stukje van hem af". daarna heb ik niet lang meer geleefd. onkruid vergaat toch.”

 

 

 

“De Koningjagers” bij “de Elster Toren”. 04-11-06

 

Beschrijving: koningja

 

                  Dick Hajee    Harry Wannet  Coby Martens Sjaak Mocking Paul Willemsen

                                                    Jaap Hofman en Herman Offers

 

Op het lustrum toernooi van de Elster Toren werd knap Paul Willemsen gedeeld eerste.

 

De Koningjagers eindranglijst was:

nr

voornaam

naam

score

 

Het was een sfeervol toernooi erg gezellig. Leuk om de Koningjagers weer te spreken. Het idee van de openingen van Wim Brand en Nico Gabriëls als rondeopening werd door velen gewaardeerd. Gaf toch aan dat het hier om een gezelligheidstoernooi ging. Nico’s opening gaf zelfs een herdersmat. Henk Kortenhof zou ook nog langs komen, door een oogoperatie kon hij niet spelen.

Dick Hajee

1

Paul

Willemsen

6.0

 

2

Sjaak

Mocking

5.0

 

3

Harry

Wannet

4.5

 

4

Dick

Hajee

4.0

 

5

Coby

Martens

2.5

 

6

Jaap

Hofman

0.5

 

 

Ingekorte Reacties van degene die niet gekomen zijn:

 

Freek van Dijk  Helaas ben ik niet in de gelegenheid om van de uitnodiging gebruik te maken.

Ik wens de organisatoren en alle deelnemers een plezierige dag toe, en wens de vereniging alle goeds voor de toekomst toe. Met vriendelijke groet aan alle bekenden uit de Koningjagers-periode, Freek

 

Ad van Doremalen Ik wens de vereniging "De Elster Toren"" van harte proficiat met haar 25-jarig jublileum. Nog vele succesvolle jaren. Ik was van 1963 t/m 1968 secretaris van De Koningjagers en in 1966 kampioen van Elst. Ik was leraar aan de toenmalige St.Aloysiusulo en heb daar veel aan jeugdschaak gedaan. Ongeveer 30 jaar speel ik geen schaak meer en ben helemaal overgegaan op bridge. Na mijn Elster periode heb ik nog enkele jaren in H.M.C. gespeeld.

Ik had graag nog eens de oude clubgenoten, in het bijzonder mijn oud-leerlingen ontmoet. Indien iemand nog contact met mij wenst, mag u mijn gegevens doorgeven. Een prettig jubileum!!

Ad van Doremalen, P. Bruegelstraat 11,  5251 LA Vlijmen. (mailadres vraag Eric).

 

Teun Versluis. Hartelijk dank voor de uitnodiging en het historisch artikel over de Koningjagers. Graag had ik nog eens oud-leden van de Koningjagers ontmoet. Met een hartelijke groet aan alle oud-leden, Teun Versluis Zetten